Gastouderopvang|Vraag en aanbod|Tarieven|Ouderportaal|Links|Nieuws|Contact|Privacy

Rekenmodule

Voorlopige berekening eigen bijdrage 2019 (vanaf 1 januari 2019)

U kunt hier ook nog de berekening voor 2018 makenWie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Rijk?
  • U werkt allebei
  • U bent alleenstaand of behoort tot een doelgroep
  • Een van beiden werkt en de ander behoort tot een doelgroep
  • U behoort allebei tot een doelgroep

Belastbaar inkomen of toetsingsinkomen is het gezinsinkomen op jaarbasis, dus van u en (indien van toepassing) uw partner samen. U vindt de inkomens op de definitieve aanslag inkomstenbelasting van het voorgaande jaar. Als u niet beschikt over deze aanslagen neemt u het totaal van 12x uw bruto maandinkomen(s) verhoogd met 8% vakantietoeslag.

Het uurtarief voor gastouderopvang bestaat uit twee delen:
het uurtarief voor de gastouder én het tarief voor de uitvoeringskosten van het gastouderbureau. De gastouder bepaalt zelf haar uurtarief. Gastouderbureau Dalfsen rekent met een uurtarief van € 5,05 per uur per kind.

Kind 1 is het kind dat de meeste uren opvang nodig heeft (dit hoeft dus niet het oudste kind te zijn).

Het gemiddeld bruto uurtarief voor kind 1 en kind 2 bedraagt € 6,15 (uurtarief gastouder € 5,05 én uurtarief uitvoeringskosten gastouderbureau). Heeft u meer dan 60 uur opvang nodig dan wordt het bruto uurtarief lager i.v.m. het maximum tarief aan uitvoeringskosten.

Voor de eerste drie kinderen betaalt u het uurtarief van uw gastouder + € 1,10 voor de uitvoeringskosten van het gastouderbureau. Bij het 3e kind worden vanaf het 25e uur geen uitvoeringskosten meer in rekening gebracht. Voor het vierde kind betaalt u alleen het uurtarief van de gastouder en worden geen uitvoeringskosten in rekening gebracht. Het uurtarief voor kind 5 en de volgende kinderen is gelijk aan dat van kind 4.

U heeft recht op Kinderopvang Toeslag tot maximaal € 6,15 per uur (het meerdere betaalt u altijd zelf).


Gezamenlijk toetsingsinkomen
(Graag een geheel, naar boven afgerond, getal invullen, zonder . of ,) 
 
     
Kind 1:    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
Kind 2:    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
Kind 3    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
Kind 4    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
     

Uurtarief gastouder
(indien niet ingevuld, dan wordt in de berekening een uurtarief van 5,05 gehanteerd)

 
     

Flexibele, kleinschalige kinderopvang in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen?
Gastouderbureau Dalfsen!