Gastouderopvang|Vraag en aanbod|Tarieven|Ouderportaal|Links|Nieuws|Contact|Privacy

Gastouderbureau - Gastouder worden

Gastouder
Als gastouder bent u de vaste en vertrouwde persoon voor kinderen waarvan de ouders werken. In uw eigen huis of bij de vraagouders thuis zorgt u voor een veilige, vertrouwde en prettige omgeving waarin het kind kan opgroeien.
U bent mede verantwoordelijk voor de opvoeding van uw gastkind. Veelzijdig werk waarbij het plezier en werken met kinderen voorop staat.

Een veilige omgeving en vertrouwde gezichten zijn de basis voor een goede ontwikkeling van een kind.

Wat krijgt u er voor terug
Een hele leuke tijd met kinderen. Voldoening, want u helpt mee met de opvoeding van de kinderen. Een vergoeding per uur per kind (zie onze tarieven). Een vast contactpersoon waarbij u terecht kunt met al uw vragen.

Kwaliteit
Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Want een kind moet in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen opgroeien. In het huis waar het kind wordt opgevangen zullen wij een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitvoeren. De Risico Inventarisatie wordt elk jaar herhaald. Een paar keer per jaar bezoeken wij onze gastouders, zo blijven wij betrokken bij de gastouder en de kinderen die door haar worden opgevangen.

Eisen aan gastouders
Er worden vanuit de overheid eisen gesteld aan gastouders. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer hun gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 
Bent u nog niet geregistreerd dan kunnen wij voor uw registratie zorgen wanneer u aan alle eisen voldoet.
Die eisen zijn:

  1. U moet een kindgerichte opleiding hebben op minimaal MBO2 niveau. U kunt hier de lijst met diploma`s downloaden die voldoen aan de deskundigheidseisen om gastouder te worden. Heeft u geen relevante opleiding informeert u dan bij ons welke mogelijkheden er zijn om de juiste opleiding te volgen. U kunt de diplomaroute te volgen bij ROC Rivor. Bij ROC Rivor kunt u op elk moment starten met de opleiding. Meer informatie vindt u hier.
  2. U moet in het bezit zijn van een geldig certificaat Kinder EHBO (Oranje Kruis).
  3. U en uw huisgenoten van 18 jaar en ouder moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij het gastouderbureau kunnen inleveren. De VOG mag op het moment van inschrijving bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet ouder zijn dan 2 maanden. 

Inschrijven
Wilt u zich als gastouder aanmelden, vul dan het aanmeldingsformulier formulier gastouder in. Inschrijven is gratis.

Maximaal aantal kinderen
Er mogen maximaal 6 kinderen tegelijkertijd worden opgevangen inclusief de eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar. Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen onder de 4 jaar tegelijkertijd opvangen (inclusief de eigen kinderen in deze leeftijdscategorie).
U mag maximaal 2 kinderen van 0 - 1 jaar en vier kinderen van 0 - 2 jaar tegelijkertijd opvangen.
Niet elke gastouder zal het maximale aantal kinderen kunnen of willen opvangen. Samen met een medewerkster van het gastouderbureau wordt bekeken hoeveel gastkinderen bij uw situatie passend is. 
Een kind(-eren) krijgt alle tijd en aandacht van de gastouder. De relatie die de gastouder met een kind opbouwt is hecht en warm.

Gastouderbureau Dalfsen is een organisatie waarop u terug kunt vallen, ook bij problemen.

 

 

Flexibele, kleinschalige kinderopvang in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen?
Gastouderbureau Dalfsen!