Gastouderopvang|Vraag en aanbod|Tarieven|Ouderportaal|Links|Nieuws|Contact|Privacy

Oudercommissie

Oudercommissie:

De oudercommissie van het gastouderbureau is er voor de ouders van kinderen waarvan de opvang wordt geregeld door ons gastouderbureau.
Zij behartigen uw belangen ten aanzien van de kwaliteit van de opvang. Onze oudercommissie is lid van BOINK, de Belangenvereniging van Ouders In de Kinderopvang.

De oudercommissie wordt gevormd door 4 ouders:
Chris Langenbach: voorzitter
Sandra Bredewold: secretaris 
Monique Hendriks: lid
Dennis Veneboer: lid

Heeft u vragen of opmerkingen voor de oudercommissie dan kunt u contact opnemen via de mail:
ocgastouderbureau@gmail.com

De eerstvolgende vergadering van de oudercommissie kunt u vinden op de kalender. Wilt u de vergadering bijwonen dan kunt u contact opnemen met de oudercommissie.

Klankbordgroep van gastouders
Naast de oudercommissie, die met name de belangen van de ouders van de kinderen vertegenwoordigt, heeft ons gastouderbureau ook een Klankbordgroep van gastouders. De klankbordgroep wordt gevormd door 6 gastouders. Zij komen eens per kwartaal bij elkaar. Een van onze medewerksters is altijd aanwezig bij deze bijeenkomsten.
Vragen, opmerkingen en nieuwtjes vanuit de praktijk komen ter sprake. Zo weten wij nog beter wat er in de praktijk van de opvang gebeurt en waar gastouders tegenaan lopen. Heb je als gastouder een onderwerp voor de agenda van de klankbordgroep? Geef dat dan door via het email adres van het gastouderbureau: info@gastouderbureaudalfsen.nl 


De eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep kunt u ook vinden op de kalender.

Flexibele, kleinschalige kinderopvang in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen?
Gastouderbureau Dalfsen!