Gastouderopvang|Vraag en aanbod|Tarieven|Ouderportaal|Links|Nieuws|Contact|Privacy

Kinderopvang duur? Zeker niet!

De kosten voor ouders

Ouders die werken, studeren of re-integreren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Daardoor krijgen ouders een groot deel van de kosten van kinderopvang terug. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk, bij een lager inkomen krijgt u een grotere tegemoetkoming oplopend tot 96%.
U betaalt als ouder door de kinderopvangtoeslag netto fors minder dan op de factuur van het gastouderbureau staat. Kinderopvang is daardoor veel minder duur dan u denkt. U kunt een proefberekening maken op onze rekenmodule of op de site van de belastingdienst toeslagen.

De belastingdienst:
Het uurtarief waarover de belasting een tegemoetkoming geeft bedraagt in 2021 € 6,49 (2020: € 6,27) Is uw bruto uurtarief hoger dan betaalt u het meerdere altijd zelf.

U kunt over maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

Voor kinderen tot 4 jaar heeft u over maximaal 140 % van het kleinste arbeidscontract recht op kinderopvangtoeslag. Let op! Dat is inclusief de uren die u eventueel afneemt bij een andere vorm van kinderopvang (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal).

Voor kinderen van 4 tot einde basisschool is dat 70% van het kleinste arbeidscontract.
Bent u zelfstandig ondernemer? Houdt u dan voor het aantal gewerkte uren maximaal 40 uren per week aan. Ook is het verstandig om uw gewerkte uren te registreren mocht de Belastingdienst een controle uit willen gaan voeren. 

U heeft géén recht op de Kinderopvangtoeslag voor tussenschoolse opvang.

Wanneer vraagt u de Kinderopvang Toeslag aan?
Zodra u weet hoe de opvang eruit gaat zien en wanneer de opvang van start gaat kunt u de Kinderopvang toeslag aan vragen. U heeft daar het registratienummer van uw gastouder voor nodig.

De toeslag moet binnen 3 maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen aangevraagd worden . Vraagt u de kinderopvangtoeslag dus op tijd aan, zodat u geen deel van de kinderopvangtoeslag misloopt.

Wanneer geeft u een wijziging door aan de belastingdienst?

 • Uw kind wordt 4 jaar: U wijzigt de vorm van opvang van Dagopvang naar Buitenschoolse opvang.
 • Uw kind gaat naar de middelbare school: U zet de Kinderopvangtoeslag stop.
  U heeft recht op kinderopvangtoeslag tot de 1e dag van de maand waarin het kind naar de
  middelbare school gaat. 
 • Eén van de kinderen gaat gebruik maken van een ander soort kinderopvang
 • Het aantal uren of het uurtarief van de kinderopvang verandert.
 • U ontvangt voor één of meer kinderen nog geen kinderopvangtoeslag en u heeft hier wel recht op.
 • U maakt geen gebruik meer van een geregistreerde vorm van kinderopvang.
  NB: bij werkloosheid heeft u nog zes maanden na uw ontslag recht op kinderopvang toeslag!!
 • In de loop van het kalenderjaar verandert het toetsingsinkomen van u of uw toeslagpartner.
 • U wilt de kinderopvangtoeslag op een ander rekeningnummer ontvangen.
 • U gaat gebruik maken van een andere gastouder. U dient dan de naam/adresgegevens van deze gastouder door te geven alsmede het LRK-nummer van deze gastouder.
 • Uw gastouder verhuist naar een ander adres. Er is nu sprake van een nieuwe opvanglocatie. Het gastouderbureau geeft deze wijziging door aan de gemeente. De gemeente zal de GGD verzoeken deze nieuwe opvanglocatie te controleren. Uw gastouder wordt na de controle en accoord van de GGD opnieuw ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang met een nieuw registratienummer. U geeft aan de belastingdienst de nieuwe opvanglocatie door met het nieuwe registratienummer van uw gastouder. NB: noteer wanneer de wijziging is ingegaan. De belastingdienst zal bij de jaarafrekening vragen om zowel de oude gegevens als de nieuwe gegevens van de opvang locatie.
Geef wijzigingen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, door. Zo voorkomt u dat u later toeslag moet terugbetalen of dat u te weinig toeslag krijgt.

Let op: Geef altijd aan vanaf welke datum de wijziging geldt.

U  wordt werkloos
Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf het moment dat uw werk stopt. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner. 

Tip:
Controleer regelmatig of uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag klopt met wat u daadwerkelijk heeft afgenomen:
Klopt het gemiddeld aantal uur opvang?
Klopt het gemiddeld bruto uurtarief? (u kunt een berekening maken op onze rekenmodule.
Kloppen uw inkomensgegevens nog?
 

 

Flexibele, kleinschalige kinderopvang in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen?
Gastouderbureau Dalfsen!