Gastouderopvang|Vraag en aanbod|Tarieven|Ouderportaal|Kalender|Links|Nieuws|Contact|Privacy

Gastouderbureau - Algemeen

Welkom op de website van Gastouderbureau Dalfsen.
Op deze site vindt u alle informatie over gastouderopvang en wat wij daarbij voor u kunnen betekenen.

Al sinds 1992 regelt Gastouderbureau Dalfsen kinderopvang in de gemeente Dalfsen (Dalfsen, Lemelerveld, Oudleusen, Nieuwleusen en Hoonhorst). Hiermee zijn wij één van de oudste gastouderbureaus in de provincie Overijssel. In deze jaren is Gastouderbureau Dalfsen een vertrouwd gezicht in de gemeente geworden en een betrouwbare partner voor ouders. Ons gastouderbureau staat voor stabiliteit, continuïteit en kwaliteit in opvang.
Gastouderbureau Dalfsen is een onafhankelijke organisatie.

Wij onderscheiden ons door onze werkwijze.
Wij zijn een kleinschalige en laagdrempelige organisatie. Wij kennen onze klanten en onze klanten kennen ons. Onze lijntjes zijn kort, u bent altijd welkom bij ons op kantoor voor vragen en opmerkingen.
Omdat wij vooral in de gemeente Dalfsen werken kennen wij de omgeving zeer goed.

Gastouderopvang heeft binnen de kinderopvang een tweetal onderscheidende kenmerken :
gastouderopvang is flexibel (op die dagen en uren dat u opvang nodg heeft)
gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk (uw kind krijgt de aandacht die u ook zelf zou geven)

Medewerkers
Onze medewerksters zijn de stabiele factoren binnen het gastouderbureau. Zij werken hier al jaren en kennen alle ‘ins en outs’ van gastouderopvang!

Als ouder of gastouder heeft u een vast contactpersoon die de opvang situatie kent en regelmatig bij de gastouder op huisbezoek komt.

Gastouders
Onze gastouders zijn goed opgeleid. Zij zijn gastouder omdat zij graag met kinderen werken. Onze gastouders staan er niet alleen voor. Zij kunnen altijd bij ons terecht met vragen over de opvang. Niet voor niets is ons motto:

'Samen sterk in opvang'.

Ook bieden wij cursussen en trainingsavonden aan om de deskundigheid van onze gastouders hoog te houden. Zie voor geplande activiteiten onze kalender.

Ouders
Met de ouder(s) gaan wij op zoek naar de meest ideale opvangplek voor het kind. Ouders die de opvang bij ons hebben geregeld kunnen rekenen op betrokkenheid bij de opvang, het regelen van de administratie rondom de opvang zodat zij recht hebben op de kinderopvang toeslag en een correcte verwerking van gedeclareerde opvang uren.

Samenwerking
Wij zijn aangesloten bij de landelijke Brancheorganisatie Kinderopvang (BOK). Daarnaast zijn wij lid van de Kwaliteitskring Gastouderbureaus Overijssel. Samen met de aangesloten gastouderbureaus maken wij ons sterk voor goede gastouderopvang.

Wij hebben regelmatig overleg met o.m. de GGD over te zetten stappen om de kwaliteit van de opvang te waarborgen.

Oudercommissie
Onze oudercommissie is actief betrokken bij het gastouderbureau. Zij is lid van BOINK (Belangen Organisatie ouders in de Kinderopvang).

Klankbordgroep gastouders
Ook houden wij ‘een vinger aan de pols’ ten aanzien van de belangen van onze gastouders door 1x per kwartaal een bijeenkomst te organiseren van de “Klankbordgroep gastouders’. In deze klankbordgroep zitten 6 gastouders.

Geschillencommissie Kinderopvang
Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
de Geschillencommissie.

 

 

 

 

Flexibele, kleinschalige kinderopvang in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen?
Gastouderbureau Dalfsen!