Gastouderopvang|Vraag en aanbod|Tarieven|Ouderportaal|Links|Nieuws|Contact|Privacy

Links

Interessante links:

Onze  pagina

Voor het meest actuele inspectierapport: klik hier

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag? lees hier.

De overheid draagt in veel gevallen bij in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. Zo'n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/ Toeslagen zorgt ervoor dat zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag terechtkomen bij de mensen die daar recht op hebben.

Bent u het niet eens met de definitieve beschikking van de belastingdienst?  Hier kunt u het formulier Bezwaar Definitieve Beschikking downloaden.

13 juni 2017 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe website gelanceerd. De bedoeling van deze website is om ouders, houders en medewerkers in de kinderopvang te informeren over de aankomende veranderingen op het gebied van wetgeving in de Kinderopvang.De website vindt u hier.

Wilt u gastouder worden maar beschikt u niet over het juiste diploma? ROC Rivor biedt een diplomaroute voor gastouders aan.

Per juli 2013 is de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling landelijk ingevoerd. Vanaf die datum is het hanteren van de meldcode en de daarbij behorende hadleiding verplicht. Hier vindt u de handleiding Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling zoals die door de Brancheorganisatie Kinderopvang wordt gebruikt. De meldcode zelf vindt u hier. Onze gastouders ontvangen een verkorte versie + een handig stappenplan voor 'dagelijks' gebruik. Tevens volgen onze gastouders elke 2 jaar een bijscholing.

Op de site van de WMO in Dalfsen: Samen doen in Dalfsen vindt u allerlei tips over opvoeden en gezondheid.
Op heel veel (opvoedings-) vragen vindt u hier een antwoord. 

Er is een site speciaal voor gastouders waar u veel informatie vindt over onder meer belastingen en wat er allemaal bij komt kijken wanneer u zelfstandig ondernemer wilt worden. De site heet Kennisnetwerk voor Gastouderopvang

Op de site van het Nibud vindt u veel informatie over de kosten van kinderen en de toeslagen waar u recht op heeft.
Ook vindt u een helder overzicht over de kosten voor voeding.

BOinK staat voor Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Deze landelijke vereniging ondersteunt en versterkt de positie van ouders die gebruik maken van kinderopvang.Op landelijk niveau oefenen zij invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang. Onze oudercommissie is lid van BOinK.

Informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt u lezen op de website van de Dienst Justis. Een aanvraagformulier voor een VOG kunt u bij het gastouderbureau vragen. De VOG wordt niet eerder aangevraagd dan na overleg met het gastouderbureau.

Gastouders die ingeschreven staan en kinderen opvangen bij ons gastouderbureau kunnen een jaarabonnement krijgen voor de speelotheek in Dalfsen of Lemelerveld.

Sites met leuke en handige tips of verwijzingen

Onze herhalingsavonden Kinder EHBO worden georganiseerd door SaveTec Life Support.

Informatie over Veilgheid (veilig slapen / spelen etc.) vindt u op de site Veiligheid.nl

Buiten spelen is heel belangrijk voor kinderen. In weer en wind naar buiten gaan is gezond en fijn! Op de site van Jantje Beton staan heel veel leuke tips en ideeën om het buiten spelen nóg leuker te maken!

Ook leuk:
www.ivn.nl/scharrelkids
www.springzaad.nl

www.landschapoverijssel.nl/speelnatuur

Heeft u of uw kinderen last van hoofdluis? Informeer dan naast de school, vriendjes en vriendinnetjes ook uw gastouder of uw vraagouder. Een leuke site met luizenweetjes vindt u hier.

Elke maand publiceert het blad Pippo een nieuwsbrief  op internet met spelletjes en verhalen rondom een thema dat de seizoenen volgt.

Kinderen en dieren kan een prachtige combinatie zijn. Maar dan moet u als ouder, of jij als kind, wel weten hoe met dieren om te gaan. Op de site van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren vindt u veel informatie over omgaan met honden en katten. Jij vindt er veel informatie voor bijvoorbeeld spreekbeurten!

Wij controleren jaarlijks het huis van de gastouder op veiligheid en hygiene. Onderdeel van deze Risico Inventarisatie is de brandveiligheid van de woning. Hier vindt u meer informatie over brandveiligheid.

Flexibele, kleinschalige kinderopvang in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen?
Gastouderbureau Dalfsen!