Gastouderopvang|Vraag en aanbod|Tarieven|Ouderportaal|Links|Kalender|Contact|

Rekenmodule

Voorlopige berekening eigen bijdrage 2018 (vanaf 1 januari 2018)

U kunt hier ook nog de berekening voor 2017 makenWie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Rijk?
  • U werkt allebei
  • U bent alleenstaand of behoort tot een doelgroep
  • En van beiden werkt en de ander behoort tot een doelgroep
  • U behoort allebei tot een doelgroep

Belastbaar inkomen of toetsingsinkomen is het gezinsinkomen op jaarbasis, dus van u en (indien van toepassing) uw partner samen. U vindt de inkomens op de definitieve aanslag inkomstenbelasting van het voorgaande jaar. Als u niet beschikt over deze aanslagen neemt u het totaal van 12x uw bruto maandinkomen(s) verhoogd met 8% vakantietoeslag.

Het uurtarief voor gastouderopvang bestaat uit twee delen:
het uurtarief voor de gastouder én het tarief voor de uitvoeringskosten van het gastouderbureau. De gastouder bepaalt zelf haar uurtarief. Gastouderbureau Dalfsen rekent met een uurtarief van € 4,90 per uur per kind.

Kind 1 is het kind dat de meeste uren opvang nodig heeft (dit hoeft dus niet het oudste kind te zijn).

Het gemiddeld bruto uurtarief voor kind 1 en kind 2 bedraagt € 6,00 (uurtarief gastouder € 4,90 én uurtarief uitvoeringskosten gastouderbureau). Heeft u meer dan 60 uur opvang nodig dan wordt het bruto uurtarief minder dan € 6,00. De uitvoeringskosten van het gastouderbureau voor de eerste twee kinderen zijn gebaseerd op minimaal 24 uur opvang per maand per kind! Bij minder dan 24 uur zijn uw bruto kosten per uur dan ook meer dan het gemiddelde van € 6,00 per uur per kind.

Voor het derde kind betaalt u het uurtarief van uw gastouder + € 1,10 voor de uitvoeringskosten van het gastouderbureau. Vanaf het 25e uur worden geen uitvoeringskosten meer in rekening gebracht. Voor het vierde kind betaalt u alleen het uurtarief van de gastouder en worden geen uitvoeringskosten in rekening gebracht. Het uurtarief voor kind 5 en de volgende kinderen is gelijk aan dat van kind 4.

U heeft recht op Kinderopvang Toeslag tot maximaal € 5,91 per uur (het meerdere betaalt u altijd zelf).


Gezamenlijk toetsingsinkomen
(Graag een geheel, naar boven afgerond, getal invullen, zonder . of ,) 
 
     
Kind 1:    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
Kind 2:    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
Kind 3    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
Kind 4    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
     

Uurtarief gastouder
(indien niet ingevuld, dan wordt in de berekening een uurtarief van 4,90 gehanteerd)

 
     

Flexibele, kleinschalige kinderopvang in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen?
Gastouderbureau Dalfsen!