Gastouderopvang|Vraag en aanbod|Tarieven|Ouderportaal|Links|Kalender|Contact|

Rekenmodule

Voorlopige berekening eigen bijdrage 2017 (vanaf 1 januari 2017)

U kunt hier ook nog de berekening voor 2016 makenWie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Rijk?
  • U werkt allebei
  • U bent alleenstaand of behoort tot een doelgroep
  • En van beiden werkt en de ander behoort tot een doelgroep
  • U behoort allebei tot een doelgroep

Belastbaar inkomen of toetsingsinkomen is het gezinsinkomen op jaarbasis, dus van u en (indien van toepassing) uw partner samen. U vindt de inkomens op de definitieve aanslag inkomstenbelasting van het voorgaande jaar. Als u niet beschikt over deze aanslagen neemt u het totaal van 12x uw bruto maandinkomen(s) verhoogd met 8% vakantietoeslag.

Kind 1 is het kind dat de meeste uren opvang nodig heeft (dit hoeft dus niet het oudste kind te zijn).

Het bedrag voor kind 5 en de volgende kinderen is hetzelfde bedrag als dat berekend wordt voor kind 4.

Het gemiddeld bruto uurtarief in 2017 bedraagt € 5,95 (uurtarief gastouder én uurtarief uitvoeringskosten gastouderbureau). Heeft u meer dan 60 uur opvang nodig dan wordt het bruto uurtarief lager dan € 5,95.

De uitvoeringskosten van het gastouderbureau zijn gebaseerd op minimaal 24 uur opvang per maand per kind! Bij minder dan 24 uur zijn uw bruto uurkosten dan ook hoger dan het gemiddelde van € 5,95 per uur per kind.
U ontvangt kinderopvangtoeslag over maximaal € 5,75 per uur.

Gezamenlijk toetsingsinkomen
(Graag een geheel, naar boven afgerond, getal invullen, zonder . of ,) 
 
     
Kind 1:    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
Kind 2:    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
Kind 3    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
Kind 4    
Gemiddeld aantal opvanguren per week
 
     

Uurtarief gastouder
(indien niet ingevuld, dan wordt in de berekening een uurtarief van 4,85 gehanteerd)

 
     

Flexibele, kleinschalige kinderopvang in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen?
Gastouderbureau Dalfsen!